Ilmanvaihdon energiankulutus, ulkoilmasäleikkö

Oikein säädetty ilmanvaihto toimii mahdollisimman energiatehokkaasti!

Askarruttaako ilmanvaihdon energiankulutus?

Koneellista ilmanvaihtoa on käytetty rakennuksissa jo pitkään, sillä se mahdollistaa tehokkaan ja tasaisen ilmanvaihdon sisätiloissa. Kuitenkin yksi ilmanvaihdon haittapuolista on sen aiheuttama energiankulutus. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten koneellinen ilmanvaihto vaikuttaa sähkönkulutukseen ja mitä keinoja on vähentää ilmanvaihdon energiankulutusta.

Kotisi ilmanvaihdon kautta voi poistua jopa kolmannes rakennuksen lämmittämiseen käytettävästä energiasta. Ilmanvaihdon energiankulutus muodostuu korvausilman lämmittämisestä ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenotolla, jälkilämmityspatterilla ja asunnon lämmitysjärjestelmällä, sekä koneen puhaltimien sähkönkulutuksesta. Puhaltimien sähkönkulutus on verrattain pieni korvausilman lämmittämiseen verrattuna, ja nykyaikaiset tasavirtapuhaltimet (EC) kuluttavat noin puolet vähemmän energiaa kuin vaihtovirtapuhaltimet (AC).

Paras ilmanvaihdon energiatehokkuus saavutetaan käyttämällä sitä tarpeen mukaan. Kotona ollessa ilmanvaihdon nopeutta tulisi säätää käyttötarkoituksen mukaan, jotta sisäilma pysyy raikkaana ja kosteus poistuu riittävän nopeasti. Kun koti on tyhjillään, ilmanvaihtoa voidaan pitää pienemmällä teholla. Työpäivän aikana ilmanvaihdon pienentäminen on kuitenkin turhaa, sillä sisäilma voi muuttua tunkkaiseksi ja ilmanvaihdon palautuminen normaaliksi kestää yleensä useita tunteja. Poissa ollessa pidemmän aikaa, esimerkiksi lomamatkan aikana, ilmanvaihtoa sekä tuloilman lämmitystä kannattaa hieman pienentää. Märkätilojen käytön jälkeen ilmanvaihtoa tulee tehostaa hetkeksi, jotta kosteus poistuu nopeammin ja estetään rakenteiden vahingoittuminen sekä sisäilman laadun heikkeneminen.

Ilmanvaihtokoneisiin on saatavilla kosteus- ja hiilidioksidiantureita, jotka mahdollistavat automaattisen ilmanvaihdon säädön tarpeen mukaan ja estävät tarpeettoman ilmanvaihdon energiatehokkaasti. Joissain koneissa anturit ovat sisäänrakennettuja, kun taas toisissa ne ovat lisävarusteita.

Ilmanvaihdon sammuttaminen heikentää sisäilman laatua ja lisää kosteusvaurioiden riskiä. Sammutettuna esimerkiksi talvella sulatusautomatiikka ei välttämättä toimi ja ilma voi liikkua ilmanvaihtojärjestelmässä lämpötila- ja korkeuserojen takia, jolloin järjestelmään voi kertyä kosteutta. Siksi on tärkeää pitää ilmanvaihto päällä jatkuvasti ja huolehtia ilmanvaihdon huollosta ja teettää säännöllisesti ilmanvaihtokanavien puhdistus.

Ilmanvaihto mittaus ja säätö tulisi tehdä mahdollisimman pienellä nopeudella ja ilmanvaihtoventtiilit säätää mahdollisimman auki, jolloin järjestelmän painehäviöt ovat pienet, eikä ilmanvaihtokone toimi turhaan liian suurella nopeudella. Ilmavirtauksien tulisi olla iv-suunnitelmien mukaisia (venttiili- ja järjestelmäkohtaisten toleranssien rajoissa) ja suunnitellun ilmanvaihdon pitäisi toteutua viimeistään, kun kone on 70 % nopeudella. Näin tehoista jää vielä 30 % ns. tehostusvaraa.

Vaikka ilmanvaihdon pienentäminen talvella saattaa tuottaa pieniä säästöjä energiankulutuksessa, sitä ei suositella. Ilmanvaihdon pienentämisen syitä voivat olla esimerkiksi vedontunteen kasvu ja/tai tuloilmapuhaltimen pysäytys jäätymisenestoautomatiikan takia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jäätymisenesto on normaalia ilmanvaihtokoneen toimintaa ja vedontunne voi johtua myös väärin säädetystä ilmanvaihdosta. Jos ilmanvaihtoa kuitenkin päätetään pienentää, esimerkiksi kovilla pakkasilla, on tärkeää tehostaa ilmanvaihtoa erityisesti märkätilojen käytön tai muiden asumisesta aiheutuvien kosteuskuormien jälkeen, kuten esimerkiksi pyykkien kuivaus.

Tuloilman lämmitys on tärkeä osa asunnon lämmönsäätöä ja sen käyttöä tulisi harkita huolellisesti. On tärkeää muistaa, ettei tuloilman lämpötilaa tule nostaa yli huoneilman lämpötilan, sillä sen tarkoitus ei ole korvata varsinaista lämmitysjärjestelmää. Ihanteellinen tuloilman lämpötila tulisi säätää 15–20°C asteen välille, mieluiten pari astetta huonelämpötilaa pienemmäksi. Tämä auttaa vähentämään ylimääräistä vedontunnetta ja varmistaa, että tuloilman lämpötila on sopiva asumismukavuuden kannalta. Oikein käytettynä tuloilman lämmitys auttaa säästämään energiaa ja parantaa asumismukavuutta.

Ilmanvaihtokoneen vaihtamista uuteen kannattaa harkita, jos vanhan koneen korjauskustannukset nousevat suuriksi ja/tai jos koneella on ikää 15–20 vuotta. Ilmanvaihtokoneiden tekninen käyttöikä on noin 20 vuotta ja uusien koneiden lämmöntalteenoton hyötysuhteet voivat olla huomattavasti paremmat. Koneen valinnassa tärkeää verrata vuosihyötysuhdetta ja valita tehoiltaan ja ominaisuuksiltaan kohteeseen sopiva laite. Tämän päivän ilmanvaihtolaitteilla vuosihyötysuhde on jopa noin 80 %.

Valitettavasti vanhaan ilmanvaihtokoneeseen ei ole mahdollista asentaa tehokkaampaa lämmöntalteenottokennoa, sillä uudemmat kennot ovat suurempia. Samoin, ilmanvaihtokoneen vaihtovirtapuhaltimia (AC) ei voi korvata energiatehokkaammilla tasavirtapuhaltimilla (EC). Tämä johtuu siitä, että vanhojen koneiden sähköjärjestelmä ei ole suunniteltu tukemaan tasavirtapuhaltimia.

  • käytät ilmanvaihtoa aina käyttötarpeen mukaisesti
  • pidät ilmanvaihdon aina päällä, sillä sen sammuttaminen on haitaksi koneen toiminnalle ja kotisi rakenteille
  • hyödynnät ilmanvaihtolaitteiden automatiikkaa
  • tarvittaessa alennat tuloilman lämpötilaa järkevän määrän, mutta pidät jälkilämmityksen päällä lämmityskaudella
  • pidempien poissaolojen aikana pienennät ilmanvaihdon nopeutta ja tuloilman lämpötilaa. Nyrkkisääntönä on: jos ilmanvaihdon nopeutta pienentää puoleen, sen kuluttama energia pienenee alle puoleen.
  • muistat tehdä ilmanvaihtokoneen huollon (suodattimien vaihto) 2–4 kertaa vuodessa ja teetä ilmanvaihtokanavien puhdistus noin 5–10 vuoden välein, järjestelmän tyypistä riippuen

Voit lukea lisää ilmanvaihdon energiankulutuksesta myös Turku Energian, Keravan Energian ja SAMK:in sivuilta.

Ilmanvaihdon energiankulutus, ulkoilmasäleikkö