Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihdon puhdistus, ilmanvaihtokanavien harjaus, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Airpower alipaineistaja, Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihdon puhdistus, ilmanvaihtokanavien alipaineistus, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta

Alipaineistaja

Airpower kannettava harjakone, Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihdon puhdistus, ilmanvaihtokanavien harjaus, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta

Kannettava harjakone ja poravaijeri

Pressovac PHM-V1 paine-eromittari, Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihdon puhdistus, ilmanvaihdon mittaus, ilmanvaihdon säätö, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta

Paine-eromittari

KIMO LV110 siipipyöräanemometri, Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihdon puhdistus, ilmanvaihdon mittaus, ilmanvaihdon säätö, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta

Siipipyöräanemometri

Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta, pölyinen ilmanvaihtokanava

Pölyinen ilmanvaihtokanava

Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta, puhdistettu ilmanvaihtokanava

Puhdistettu ilmanvaihtokanava

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Ilmanvaihtokanavien puhdistus tulisi suorittaa säännöllisesti, koska kanaviin ajan saatossa kertyvä pöly ja epäpuhtaudet heikentävät sisäilman laatua ja heikosti toimiva ilmanvaihto poistaa asumisesta syntyvää kosteutta huonosti, jos ollenkaan. Ilmanvaihtoventtiilit ja kanavat voivat myös tukkeentua pölystä, jolloin ilmavirtaukset pienenevät entisestään. Tästä syystä ilmanvaihto ei enää välttämättä toimi suunnitellusti, jolloin sisäilman laatu huononee ja kosteusvahingon riski kasvaa. Vedontunne, huonosti vetävä takka ja viemärin haju sisäilmassa ovat myös merkkejä huonosti toimivasta ilmanvaihdosta.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus on sellainen taloon liittyvä huoltotoimenpide, joka yleensä pääsee monelta unohtumaan. Mielestämme sen tulisi kuitenkin olla savuhormien nuohoukseen verrattavissa oleva, säännöllisin väliajoin tehtävä toimenpide asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaikka ilmanvaihtokanavien puhdistus ei olekaan yksityisissä asuintaloissa tai huoneistoissa lakisääteinen toimenpide, niin sekä ihmisten että talon terveyden kannalta se on kuitenkin vahvasti suositeltu.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus parantaa asumisviihtyvyyttä, koska kanavissa olevien epäpuhtauksien puhdistamisen jälkeen talossa on helpompi nauttia puhtaasta ilmasta. Aikaisemmin kanavien epäpuhtauksien läpi tullut ilma on nyt puhtaan ulkoilman veroista, joka tietenkin vaikuttaa sen laatuun positiivisesti. Ilmanvaihtokanavien puhdistamisen vaikutus näkyy myös märkätilojen nopeammassa ja tehokkaammassa kuivumisessa. Kun ilma kulkee kanavissa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, myös kosteusvahinkojen riski pienenee. Useamman aktiivisen ihmisen kotitalouksissa pesutilat ovat yleensä kovassa käytössä ja siksi toimiva ilmanvaihto on myös kosteiden tilojen toimivuuden kannalta elintärkeää kodin hyvinvoinnille.

 • vietämme jopa yli 90 % ajasta sisätiloissa, joten sisäilman laadulla on suuri merkitys hyvinvointiimme
 • parantaa asumisviihtyvyyttä
 • toimiva ilmanvaihto ennaltaehkäisee kosteusvahinkoja, kun märkätilat kuivuvat paremmin
 • pöly ilmanvaihtojärjestelmässä voi aiheuttaa paloturvallisuusriskin
 • vähentää allergiaoireita
 • vähentää ilmanvaihdon energiankulutusta
 • ilmanvaihtokanavien puhdistuksen yhteydessä tarkastamme myös ilmanvaihdon toiminnan ja saat raportin tehdystä työstä!

Puhdas ja toimiva ilmanvaihto parantaa hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee riskejä rakenteille. Pöly ilmanvaihtojärjestelmässä voi myös aiheuttaa paloturvallisuusriskin. Järjestelmässä oleva lika ja pöly saattaa nimittäin nopeuttaa tulipalon etenemistä huomattavasti palokuormaa kasvattamalla. Toki ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla suunniteltu siten, että tulipalo ei pääse etenemään kanavistossa, mutta ilmanvaihtokanavien puhdistamisen laiminlyönti estää järjestelmän toimimisen suunnitellulla tavalla tulipalon sattuessa.

Asuintilojen ilmanvaihtokanavien puhdistus tulisi tehdä noin 5–10 vuoden välein ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen. Täysin koneelliset eli tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät noin 5 vuoden välein ja koneelliset poistoilmanvaihto- ja painovoimaiset ilmanvaihtojärjestelmät noin 10 vuoden välein.

Kohteita, joissa ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee tehdä viiden vuoden välein ovat esimerkiksi:

 • Sairaalat
 • Vanhainkodit
 • Rangaistuslaitokset
 • Päivähoitolaitokset
 • Koulut
 • Hotellit
 • Lomakodit
 • Asuntolat
 • Ravintolat

Kohteita, joissa ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee tehdä vuosittain ovat esimerkiksi:

 • Ammattimaiset ruuan valmistuspaikat
 • Ruiskumaalaamot
 • Puusepäntehtaat ja -liikkeet
 • Tekstiilitehtaat
 • Pesulat
 • Leipomot
 • Savustamot
 • Muut teollisuus- tai muussa tilassa olevat ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot, joihin kertyy herkästi paloa levittäviä aineita sekä tilat, joissa valmistetaan palavaa nestettä tai käytetään teknisesti palavaa nestettä

Ilmanvaihtokanaviin kertyy pölyä ja muita epäpuhtauksia lähinnä sen perusteella, millaisessa käytössä tilat ovat. Yleisimmin kanaviin kertyy asuintaloissa juuri pölyä, rasvaa sekä kaupunkiolosuhteissa myös nokea. Taloyhtiöiden yleisten huoltotilojen kautta järjestelmiin päätyy todella suuret määrät pölyä, koska samoissa tiloissa käsitellään useiden talouksien vaatteita sekä muita kangasmateriaaleja.

Useimmiten puhdistusväliä kannattaa arvioida juuri tilojen käytön perusteella, mutta varmin keino on tarkastaa ilmanvaihtokanavat säännöllisin väliajoin esimerkiksi kerran vuodessa vaativimmissa kohteissa ja muutaman vuoden välein normaaleissa asuintaloissa. Tarkastuksessa kannattaa yleensä mitata ilmamäärät tarkoituksen mukaisilla mittalaitteilla sekä tarkastaa yleisesti kanaviston likaisuus. Likaisuuden määritys tehdään joko tarkastuskameralla (endoskoopilla) tai tilanteen salliessa silmämääräisesti arvioimalla.

Epäiletkö ilmanvaihtokanavien puhdistuksen olevan ajankohtainen asunnossasi? Tilaa meiltä maksuton ilmanvaihdon kuntotarkastus.

Poistoilmakanavat likaantuvat usein eniten, koska poistoilmavirtausten mukana kanavistoon kulkeutuu sisäilman mukana paljon pölyä, eikä poistoilmaventtiileissä ei ole minkäänlaista suodatusta.

Tuloilma taas suodatetaan ilmanvaihtokoneessa sijaitsevilla suodattimilla, mistä syystä tuloilmakanavisto pysyy usein selkeästi puhtaampana. Suodattimet eivät kuitenkaan suodata edes asuntoon tulevaa ilmaa täysin, joten tuloilmakanavistoonkin kertyy usein ajan saatossa pieni kerros siitepölyä ja muita ulkoilman mukana tulleita epäpuhtauksia.

Raitisilmakanavassa ei myöskään ole minkäänlaista suodatusta, joten sinnekin kertyy usein paljon epäpuhtauksia ulkoilmasta.

Päätös puhdistuksesta on talon omistajan tai kiinteistöyhtiön. Puhdistus- ja säätötyössä kannattaa aina käyttää LVI-alan ammattilaista. Joskus myös LVI-suunnittelijan palveluita tarvitaan, jotta ratkaisusta saadaan nykypäivän normien ja vaatimusten mukainen. Yleensä kannattaa aina tilata ammattilaiselta sekä ilmanvaihdon puhdistus, että säätötyö samalla kertaa.

Ilmanvaihdon puhdistus kannattaa ehdottomasti tilata ilmanvaihdon ammattilaiselta. Heidän palveluihinsa kuuluu yleensä myös ilmanvaihdon huolto, sekä mittaus- ja säätötyöt. Usein on järkevämpää tilata kaikki tarvittavat palvelut samasta paikasta, mikä näkyy usein myös urakkahinnassa verrattuna, jos työt tilattaisiin erikseen eri toimijoilta.

Miksi valita MV Ilmanvaihto Oy?

· asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua

· 100 % Suomalainen yritys

· tyytyväisyystakuu

· erinomainen asiakastyytyväisyys sekä arvostelut (Google, Urakkamaailma, Kodinplaza)

· vaadittavat sähköpätevyys 3 (L) sekä alle 3 kg kylmäaineluvat (e3) useimpien asennus- ja korjaustöiden suorittamiseksi. Tarkista urakoitsijan toimintaoikeudet TUKES rekisteristä.

· valtuutettu Enervent huoltokumppani

Olen erikoistunut asuinkiinteistöjen ilmanvaihdon huolto- ja asennustöihin ja minulta löytyy vuosien ajalta kokemusta tuhansista ilmanvaihdon puhdistuksista sekä sadoista ilmanvaihdon saneerauksista. Käytän alan parhaimpia työvälineitä ja ylläpidän ammattitaitoani jatkuvasti kouluttautumalla sekä perehdyttämällä itseäni, jotta voin tarjota asiakkailleni alan parasta palvelua.

Tavoitteenani on tarjota asiakkailleni laadukkaampaa palvelua kuin alan parhaat toimijat; ammattitaidolla ja ystävällisellä asiakaspalvelulla!

Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen hinta omakotitaloissa vaihtelee normaalisti 300 € – 800 € välillä. (oikeuttaa kotitalousvähennykseen)

Hinta riippuu yleensä ilmanvaihtojärjestelmän tyypistä ja koosta, talon pinta-alasta ja kerrosmäärästä, sekä ilmanvaihtoventtiilien lukumäärästä. Suuremmat kohteet hinnoitellaan aina tapauskohtaisesti tarjouspyynnön ja kartoituksen perusteella.

Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi
 • kohteen koko
 • ilmanvaihtokoneen malli ja sijainti
 • ilmanvaihtoventtiilien määrä
 • huonekorkeus
 • mahdolliset purku- ja korjaustyöt
 • “kimppatarjouspyynnöt”, joissa kohteet lähellä toisiaan

Ilmanvaihtokanavien puhdistus on esimerkiksi omakotitaloissa mahdollista tehdä myös itse, mutta jokaisen talonomistajan kannattaa itse arvioida sen hyöty. Yleensä ei nimittäin ole järkevää suorittaa joko ilmanvaihtokanavien puhdistusta tai ilmanvaihdon säätöä, vaan tehdä ne kummatkin aina samalla kertaa. Ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja säätäminen vaatii omat työvälineensä sekä mittalaitteet ja siksi onkin syytä miettiä panos – tuotos suhdetta. Ei siis ole järkevää kustantaa tuhansia euroja työvälineistä, joita tarvitset hyvin harvoin.

Ammattilaisen avulla ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmanvaihdon säätö tehdään kerralla oikein ja talon asukkaat voivat luottaa saavansa puhdasta ilmaa oikean määrän joka huoneeseen. Samoin erityistä tarkkuutta tulee kiinnittää kosteiden tilojen ilmanvaihtokanavien- ja venttiilien puhdistukseen ja ilmanvaihdon säätöön kosteusvaurioiden ehkäisemiseksi.

Ilmanvaihtokone ja ilmanvaihtoventtiilit on usein puhdistettavissa itse tarpeen vaatiessa. Lue lisää aiheesta ilmanvaihdon huolto-oppaastamme.

Kun ilmanvaihtokanavat ovat puhtaat ja ilmanvaihto on oikein säädetty, toimii koko ilmanvaihtojärjestelmä mahdollisimman taloudellisesti. Silloin lämmintä sisäilmaa ei poisteta turhaan liikaa ja saadaan siitä otettua mahdollisimman hyvin lämpöä talteen.

Myös liiallinen alipaine lisää ulkoilman siirtymistä rakenteiden läpi sisäilmaan, tuoden samalla talvella kylmää ilmaa ja rakenteissa olevia epäpuhtauksia sisäilmaan, lisäten vedon tunnetta, sekä samalla kasvattamalla sisäilman uudelleen lämmittämisen tarvetta.

Ilmanvaihdon tarkastus, puhdistus ja säätö on taloudellisesti erittäin kannattavaa. Asuinrakennuksen energiankulutuksesta jopa 20–40 % kuluu ilmanvaihdon lämmittämiseen. Säännöllisin välein tehtävällä tarkastuksella, puhdistuksella ja säädöllä voit siis säästää melkoisia summia esimerkiksi omakotitalossa – taloyhtiöistä puhumattakaan!

Järkevällä ilmanvaihtojärjestelmän säädöllä voidaan pientalon energiankulutuksessa säästää helposti noin 1000–1500 kWh/vuosi (Motiva).

Ilmanvaihdon mittaus ja säätäminen on tärkeää, sillä se vaikuttaa olennaisesti sisäilman laatuun. Säännöllinen ilmanvaihto auttaa poistamaan epäpuhtauksia ja kosteutta, mikä voi vähentää esimerkiksi homevaurion riskiä ja parantaa sisäilman laatua. Ilmanvaihto tulee säätää ulkoilmaan nähden lievästi alipaineiseksi, jotta normaalista asumisesta syntyvä kosteus sisäilmassa ei pääsisi tunkeutumaan rakenteisiin. Alipainetta ei myöskään saa olla liikaa, ettei rakenteista kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan ja näin ollen huononna sisäilman laatua tai aiheuta ylimääräistä vedontunnetta. Ilmanvaihdon mittauksilla varmistutaan myös ilmanvaihdon toimivan suunnitellusti!

Ilmanvaihdon mittaus ja säätö suoritetaan pääsääntöisesti joko virtaus- tai paine-ero mittalaitteita apuna käyttäen. Virtausmittausta käytetään usein ilmanvaihtokanavien puhdistuksen yhteydessä, koska se on nopeampi mittaustapa ja ilmavirtaukset saadaan mitattua yhden litraa/sekuntti tarkkuudella venttiilikohtaisesti. Paine-eromittaus on vaadittu esimerkiksi uuden rakennuksen lopputarkastusta varten ja vie usein myös huomattavasti enemmän aikaa virtausmittauksiin nähden. Paine-eromittaus on tosin tarkempi mittaustapa ja mittauspyötäkirja on myös lopputarkastusta varten kattavampi. Varsinainen säätö tapahtuu säätämällä ilmanvaihtoventtiileitä, mahdollisesti kanavistossa olevia säätöpeltejä, sekä ilmanvaihtokoneen asetuksisia. Valitettavan usein ilmanvaihdon huoltotöiden yhteydessä tulee vastaan alkuperäisiä mittauspöytäkirjoja, joissa ilmanvaihto on saatu täydellisesti säädettyä suunnitelmien mukaisiksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että joko mittaaja on tehnyt erittäin tarkkaa ja huolellista työtä, tai kuten usein myöhemmissä mittauksissa käy ilmi, mittaustuloksia on enemmän tai vähemmän kaunisteltu. Tämän päivän uuden rakennuksen lopputarkastuksessakin on käytössä toleranssit, joiden rajoissa ilmanvaihto on säädettävä. Harva mittaaja siis todellisuudessa käyttää ylimääräistä aikaa ilmanvaihdon täydelliseen säätämiseen, jos vaadittuihin toleransseihin on jo päästy, puhumattakaan vanhemman kohteen ilmanvaihdon huoltotöiden yhteydessä tehtävissä mittauksissa. Jos ilmanvaihdon mittauksia ei suoriteta asianmukaisesti, voi pahimmassa tapauksessa mahdolliset ongelmat ilmanvaihdon toiminnassa jäädä helposti huomaamatta!

Ilmanvaihdon mittaukset ja säädöt kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta asuntosi ilmanvaihto toimii tehokkaasti ja sisäilman laatu pysyy hyvänä. Ilmanvaihdon mittauksia ja säätöjä voivat tehdä esimerkiksi nuohoojat sekä LVI-alan ammattilaiset. Tärkeintä on kuitenkin varmistua mittaajan ammattitaidosta ja mittalaitteiden ajantasaisista kalibroinneista!

MV Ilmanvaihto Oy:llä on Suomen LVI-liiton myöntämä IV-mittauksen pätevyys. Ajantasaiset tiedot voit tarkistaa SuLVI:n pätevyysrekisteristä.

Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla, se voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Ilmanvaihdon puutteellisuus voi aiheuttaa esimerkiksi kosteuden kertymistä sisätiloihin, mikä saattaa johtaa homeen ja muiden mikrobien kasvuun ilmanvaihtokanavistossa. Lisäksi puutteellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa hajuhaittoja ja epämiellyttäviä tuntemuksia, kuten päänsärkyä tai huonovointisuutta.

Jos epäilet, että ilmanvaihto ei toimi kunnolla, on syytä selvittää ongelman syy ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen korjaamiseksi. Yleisin syy ilmanvaihdon toimintahäiriöille on säännöllisten huoltojen laiminlyönti, jolloin ilmanvaihtokoneen suodattimet tukkeutuvat, eikä ilmanvaihto enää toimi suunnitellusti. Myös ilmanvaihdon laitteiden toimintahäiriöt tai viat voivat aiheuttaa ongelmia ilmanvaihdon toiminnassa, jos esimerkiksi puhaltimet ovat tulleet tiensä päähän. Ilmanvaihtoa ei myöskään tulisi koskaan sammuttaa kokonaan, edes säästö syistä! Silloin ilma voi liikkua vieläkin painovoimaisesti kanavistossa mm. sisä- ja ulkoilman lämpötilaeroista johtuen, jolloin kanavistoon voi kerääntyy kosteutta.

Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntevaan ilmanvaihdon ammattilaiseen, joka pystyy selvittämään ongelman syyn ja tarjoamaan siihen ratkaisun. Ilmanvaihdon ammattilainen voi esimerkiksi tarkistaa ilmanvaihtojärjestelmän ja sen säätölaitteet, puhdistaa tai vaihtaa tarvittavat osat sekä antaa neuvoja ilmanvaihdon ylläpidosta ja huollosta.

Omakotitalon ilmanvaihtokanavien puhdistus ja tarkastus suositellaan tehtäväksi 5–10 vuoden välein: Täysin koneelliset eli tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät noin 5 vuoden välein ja koneelliset poistoilmanvaihto- ja painovoimaiset ilmanvaihtojärjestelmät noin 10 vuoden välein. Puhdistuksen hinta riippuu talon pinta-alasta, kerrosmäärästä ja ilmanvaihtoventtiilien määrästä.

Rivitalon ilmanvaihtokanavien puhdistus ja tarkastus suositellaan tehtäväksi 5–10 vuoden välein: Täysin koneelliset eli tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät noin 5 vuoden välein ja koneelliset poistoilmanvaihto- ja painovoimaiset ilmanvaihtojärjestelmät noin 10 vuoden välein. Puhdistuksen hintaan vaikuttaa huoneistojen määrä, pinta-ala, kerrosmäärä, sekä ilmanvaihtoventtiilien määrä.

Kerrostaloissa, joissa yhteinen ilmanvaihtokone hoitaa useamman asunnon ilmanvaihtoa, kannattaa puhdistustarve arvioida aina kaikkien asukkaiden yhteisen käytön perusteella. Esimerkiksi taloyhtiöiden yleisten huoltotilojen kautta järjestelmiin päätyy todella suuret määrät pölyä, koska samoissa tiloissa käsitellään useiden talouksien vaatteita sekä muita kangasmateriaaleja.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus sisältää seuraavia työvaiheita:

 • Ilmanvaihtokanavien alipaineistus
 • Ilmanvaihtokanavien harjapuhdistus
 • Rasvakanavan harjapuhdistus
 • Tuloilmakanavien desinfiointi
 • Ilmanvaihtokoneen puhdistus sekä kuntotarkastus
 • Ilmanvaihtoventtiilien puhdistus
 • Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyö
 • Dokumentointi, puhdistus ja mittauspöytäkirja

Ilmanvaihtokanavat puhdistetaan mekaanisesti harjaamalla järjestelmän ollessa alipaineistettuna, jolloin kanavissa oleva lika ja pöly saadaan poistettua tehokkaasti. Huoltotyöt etenevät suurinpiirtein seuraavasti:

 1. Kohteeseen tutustuminen, ilmanvaihtokoneelle sekä kaikille ilmanvaihtoventtiileille on oltava esteetön pääsy.
 2. Ilmanvaihtokoneen purkaminen ja ilmanvaihtokanavien alipaineistus.
 3. Kaikki ilmanvaihtoventtiilit irrotetaan, samalla tukkien ilmanvaihtokanavien päät puhdistuksen ajaksi, jotta saadaan järjestelmään harjauksen ajaksi mahdollisimman hyvä alipaine ja imuteho. Venttiilien säädön lukitus tarkistetaan heti irrottaessa, ettei se muutu puhdistustöiden aikana.
 4. Ilmanvaihtoventtiilit ja lämmöntalteenottokenno puhdistetaan.
 5. Ilmanvaihtojärjestelmä harjataan kaikkien venttiilien sekä ilmanvaihtokoneen kautta käyttäen taipuisaa poravaijeriharjaa.
 6. Alipaineistuksen yhteydessä kanavistoon on mahdollista suihkuttaa desinfiointiainetta. Normaalitilanteessa ilmanvaihtojärjestelmään ei pääse kertymään mikrobeja yms., jos ilmanvaihto toimii oikein eikä kanavistoon pääse kerääntymään kosteutta. Desinfioinnin voi toki suorittaa myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, mutta tarve sille on yleensä vasta kun on ensin todettu ilmanvaihtokanavissa olevan jotain sinne kuulumatonta.
 7. Ilmanvaihtokanavien harjauksen jälkeen puhdistetaan ilmanvaihtokone ja samalla tehdään sen kuntotarkastus. Yleisimmin vaihdettavia ns. kuluvia osia ovat esim. ilmanvaihtokoneen puhaltimet. Myös venttiilit laitetaan takaisin samoille paikoilleen, mistä ne irrotettiin.
 8. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksen jälkeen olisi hyvä vaihtaa uudet suodattimet ilmanvaihtokoneeseen ennen mittaus- ja säätötöiden aloittamista, jotta saadaan mahdollisimmat tarkat mittaustulokset.
 9. Puhdistustöiden jälkeen tehdään ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt. Tämä on mahdollista tehdä virtaus- tai paine-eromittauksena. Ilmanvaihtokanavien puhdistustöiden yhteydessä saadaan virtausmittauksella yleensä mitattua ilmavirtaukset venttiilikohtaisesti riittävällä tarkkuudella, jotta voidaan tehdä tarvittavat säätötyöt ja saadaan ilmanvaihto toimimaan suunnitellusti. Paine-eromittaus on vaadittu esimerkiksi lopputarkastuksia varten ja on enemmän aikaa vievä, mutta tarkempi mittaustapa. Paine-eromittauksen mittauspöytäkirja on myös kattavampi (sis. enemmän tietoa, esim. venttiilin tyyppi, avaus ja paine).
 10.  Lopuksi suoritetuista toimenpiteistä tehdään pöytäkirja, mistä jää myös asiakkaalle oma kappaleensa.

Ilmanvaihdon puhdistus aiheuttaa asukkaille vain vähän vaivaa ja siihen valmistautuminen on helppoa. Ilmanvaihtokoneeseen ja kaikkiin ilmanvaihtoventtiileihin tulisi tietenkin päästä esteettömästi käsiksi. Myös raitisilmakanavan ulostuloon olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan päästä käsiksi. Ilmanvaihdon puhdistuksesta aiheutuu pientä meluhaittaa ja kaikilla venttiileillä on käytävä useamman kerran töiden aikana työvaihe kerrallaan. Töiden aikana asunnossa voidaan kuitenkin oleskella kutakuinkin normaaliin tapaan.

Omakotitalon ilmanvaihdon puhdistuksessa kuluu tavanomaisesti aikaa noin 1–4 tuntia, riippuen tietenkin ilmanvaihtojärjestelmästä, sen koosta, ilmanvaihtoventtiilien määrästä yms. Suuremmissa kohteissa tai mahdollisesti puhdistuksen yhteydessä havaittujen ongelmien selvittämisessä voi tietenkin kulua enemmän aikaa. Tästä syystä on tärkeää antaa urakoitsijalle mahdollisimman tarkat tiedot puhdistettavasta kohteesta ja mahdollisista työhön vaikuttavista asioista, kuten esimerkiksi korkeissa tiloissa olevista venttiileistä tai ahtaista tiloista.

Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyö on usein tarpeellista, jos rakenteiden tiiveyttä on parannettu esimerkiksi asentamalla uudet ikkunat ja/tai ulko-ovet. Vanhemmat rakennukset on usein säädetty enemmän alipaineiseksi, kuin uudet tiiviimmät ja energiatehokkaammat tänä päivänä, jolloin remontti voi vaikuttaa ilmanvaihdon toimintaan.

Jos ilmanvaihtojärjestelmään tehdään rakenteellisia muutoksi, kuten lisätään tai poistetaan ilmanvaihtoventtiileitä, tulisi ilmanvaihto myös ehdottomasti säätää uudelleen. Esimerkiksi yhdenkin poistoilmaventtiilin lisääminen järjestelmään hyvin todennäköisesti pienentää muiden poistoilmaventtiilien ilmavirtauksia, eikä ilmanvaihto enää välttämättä toimi suunnitellusti.

Ilmanvaihdon käyttö kannattaa myös huomioida kodin remonttien yhteydessä. Ilmanvaihtoventtiilit tulisi suojata, jos tiloissa tehdään pölyä aiheuttavia töitä. Näin estetään pölyn ja epäpuhtauksien joutuminen ilmanvaihtokanavistoon. Usein suurempien remonttien jälkeen onkin järkevää suorittaa ilmanvaihdon puhdistus tai ainakin lyhentää seuraavaa huoltoväliä, jos epäilee ilmanvaihtokanavistoon joutuneen jotain sinne kuulumatonta.

Myös uudiskohteen ilmanvaihdon puhdistus on suositeltavaa tehdä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennusaikana, valitettavan harvoin, koko ilmanvaihtojärjestelmä on rakennuspölyltä suojattuna käyttöönottoon asti, joten kanavistoon päätyy usein rakentamisestä syntyvää pölyä ja muita epäpuhtauksia. Samalla kertaa voidaan suorittaa ilmanvaihdon lopputarkastusmittaukset, mitä tarvitaan rakennuksen lopputarkastusta varten.

Jos et löytänyt etsimääsi tietoa tältä sivulta, niin kerron mielelläni lisää palveluista ja työtavoista. Lisää tietoa ilmanvaihdon puhdistus ja huoltotöistä löytyy esimerkiksi Hengitysliiton ja Ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihdon puhdistus, ilmanvaihtokanavien harjaus, ilmanvaihtokanavien puhdistus itse, ilmanvaihtokanavien puhdistus hinta